Otrzymałeś nakaz zapłaty, wyrok zaoczny, decyzję administracyjną a może sąd wydał niekorzystny dla Ciebie wyrok. Pamiętaj to nie koniec sprawy – przysługuje Ci szereg środków odwoławczych tj. sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, odwołanie od decyzji, apelacja, skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 
Z nami przygotujesz skuteczne odwołanie od wyroku. W celu zlecenia nam przygotowania odwołania od wyroku, decyzji prześlij nam opis sprawy wraz z zeskanowanymi dokumentami dotyczącymi sprawy.
 
Niezwłocznie po ich otrzymaniu skontaktujemy się z Tobą wskazując ceną za sporządzenie odwołania od wyroku tj. przygotowania sprzeciwu od nakazu zapłaty, apelacji czy też odwołania od decyzji administracyjnej.
 
Pamiętaj na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty masz jedynie 14 dni od dnia otrzymania nakazu zapłaty, na wniesienie apelacji masz jedynie 14 dni od dnia otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem a jeżeli o niego nie wystąpiłeś to 21 dni od dnia wydania wyroku. W wielu sytuacjach termin ten jest jeszcze krótszy na wniesienie zażalenia czy też skargi na czynności komornika masz jedynie 7 dni.
 
Dołącz do grona naszych zadowolonych Klientów – pomogliśmy już tysiącom osób, prowadzimy sprawy w całej Polsce.
Pytania i Porady
Odwołanie od decyzji
Co do zasady od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie. Właściwy do rozpoznania odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba, że ustawa przewiduje inaczej.   ...
W terminie 14 dni od doręczeniu Panu decyzji Burmistrza Miasta Niewątpliwie cudzoziemiec spełnia przesłanki umożliwiające mu w
Pytania i Porady
Odwołanie od decyzji ITD
Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej rozstrzyga sprawa w drodze decyzji bądź postanowienia.  Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Organem właściwym d...
Po dokonaniu analizy Pana sprawy oraz po zapoznaniu się z treśc Tak oczywiście nasza Kancelaria jest wstanie przygotować sprzec
Pytania i Porady
Odwołanie od decyzji ZUS
Od wyroku i postanowień kończących postępowanie w sprawie sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Kodeks postępowania cywilnego nie zna żadnych ograniczeń w przedmiocie dopuszczalności apelacji. Apelację od spraw rozpoznawanych pr...
Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2009 roku żoł Sąd Okręgowy zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane